صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » انتصاب دكتر سيد حسيني به سمت مسئول آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي

انتصاب دكتر سيد حسيني به سمت مسئول آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي

آقاي دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه طي حكمي آقاي دكتر سيد حسيني را به سمت مسئول آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي دانشگاه منصوب كردند.
متن ابلاغ به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر جواد سيدحسيني
دانشيار محترم گروه آموزشي طب اورژانس دانشكده پزشكي  
با سلام و احترام؛
نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالي و با عنايت به لزوم برنامه ريزي و ارتقاي آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي دانشگاه به موجب اين ابلاغ به عنوان مسئول آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي منصوب مي شويد تا با هماهنگي اينجانب و مدير امور عمومي معاونت در تحقق اهداف ذيل تلاش نماييد: 
سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و تنظيم فعاليت‌هاي مستمر مربوط به فناوري اطلاعات در معاونت آموزشي
شناسايي فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و تلفيق آنها در زيرساختارهاي موجود
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت اطلاعات (MIS)
نظارت بر كليه قراردادهاي مرتبط با فناوري اطلاعات
راه اندازي، نگهداري و توسعه Data Base هاي معاونت آموزشي
بهبود روند اداره واحد فناوري اطلاعات معاونت، سطح ارائه خدمات و ارائه راهكار براي مديريت هرچه بهتر امور معاونت
ارائه سرويس استاندارد به واحدهاي زيرمجموعه حوزه آموزش در خصوص فناوري اطلاعات و سامانه¬هاي تحت پوشش معاونت آموزشي 
به سازي و به روزرساني سيستم هاي رايانه اي حوزه آموزش و واحدهاي زيرمجموعه
به سازي و به روزرساني سايت معاونت آموزشي دانشگاه
همكاري در پياده‌سازي و اجرا، نظارت كامل بر تحويل مستندات فني، حفظ محرمانگي اطلاعات و مالكيت مادي و معنوي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سامانه هاي مختلف در حال راه اندازي و يا راه‌اندازي شده در معاونت آموزشي (سيمرغ- سماد-شعاع- سيپاد و ...) 
به روز رساني آمار و اطلاعات پايه معاونت آموزشي 
به روز رساني سالنامه آماري معاونت آموزشي 
تهيه گزارش عملكرد فصلي از عملكرد آمار و فناوري اطلاعات معاونت آموزشي
بديهي است كليه مديران حوزه معاونت آموزشي، جنابعالي را در انجام وظايف محوله ياري خواهند نمود. اميدوارم در سايه الطاف الهي و با تلاش روزافزون در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.