صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » انتصاب دكتر سيما به سمت مدير دفتر توانمندسازي دانشگاه

انتصاب دكتر سيما به سمت مدير دفتر توانمندسازي دانشگاه

آقاي دكتر نفيسي، رئيس دانشكده پزشكي طي حكمي آقاي دكتر سيما را به سمت مدير دفتر توانمندسازي دانشگاه منصوب كردند.
متن ابلاغ به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر عليرضا سيما
استاديار محترم گروه آموزشي داخلي دانشكده پزشكي 
   باسلام واحترام 
  نظر به تعهد و شايستگي و نيز سوابق علمي و اجرايي جنابعالي بدينوسيله به عنوان «مدير دفتر توانمندسازي» دانشكده پزشكي منصوب مي شويد.
انتظار مي رود با بهره مندي از تجارب خود و با هماهنگي با ساير معاونين مرتبط در دانشكده، معاون محترم آموزشي دانشگاه و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، اقدامات موثري در افزايش توانمندي اعضاء هيأت علمي دانشكده پزشكي و توانمندسازي فراگيران مقاطع مختلف تحصيلي در زمينه توانمندي هاي خارج كوريكولار بعمل آوريد.
  اميد است با استعانت از خداوند متعال و مشاركت و مساعي كليه همكاران و اعضاء هيات علمي در نيل به اهداف مورد نظر موفق و مويد باشيد.