صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دوازدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

دوازدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

گالري عكس:
به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، دوازدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي شنبه 9 آذر 98 با حضور دكتر اميرعلي سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر شهرزاد غياثونديان، مدير امورآموزشي، دكتر محمود قاضي خوانساري، مدير تحصيلات تكميلي، دكتر حسين قنبري، نماينده رئيس دانشگاه و ديگر اعضاي شورا در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد.
در ابتداي جلسه دكتر پور آرام معاون آموزشي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي، توضيحاتي در خصوص استفاده از لوگولوي دانشگاه توسط دانشجويان ارائه داد و خواستار نظارت دانشگاه و اساتيد محترم دانشگاه بر نحوه بهره برداري آنان از نام و لوگوي دانشگاه شد.
 دكتر سهراب پور در تاييد سخنان دكتر پور آرام گفت: اين موضوع بسيار مهم است و نياز به سياست گذاري دارد و مي بايست با حوزه پژوهش دانشگاه  مطرح و از اين طريق پيگيري شود.
دكتر لباف معاون آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي در خصوص اجراي موفق شش دوره برنامه آموزشي استاندارد  ATLS(Advanced trauma life support) با همكاري گروه هاي آموزشي (طب اورژانس، جراحي عمومي، جراحي اعصاب و ارتوپدي) گزارشي ارائه داد اين برنامه را نمونه اي موفق از كار آموزشي بين گروهي يا interdisciplinary education معرفي كرد و هدف از ارائه آن را تعاملات بين بخشي براي انجام يك برنامه آموزشي ساختارمند دانست و گفت: عدم وجود همكاري تيمي و تعاملات بين گروهي و همچنين نداشتن زبان مشترك بين گروه ها يكي از عوامل بروز مشكلات مي باشد كه با ارائه برنامه هايي از اين قبيل در ساير گروه هاي آموزشي اين مشكل به راحتي قابل حل خواهد بود.
دكتر سهراب پور گفت: اين برنامه در حال حاضر به صورت آزمايشي در حال اجرا است و اين گزارش به عنوان يك تجربه براي آشنايي ساير گروه هاي و دانشكده ها با اين تجربه موفق بين گروهي ارائه شد.
در ادامه دكتر جهانشير مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، آئين نامه پيشنهادي و بازنگري شده جشنواره شهيد مطهري دانشگاهي را ارائه داد و مقرر گرديد نظرات اعضاي شورا جمع بندي و تغييرات لازم بر اساس نظرات ايشان در آيين نامه لحاظ گردد.
دكتر سهراب پور در خصوص بحث جوايز فرآيندهاي برتر جشنواره شهيد مطهري در اين آئين نامه گفت: جايزه ها بايد سطح بندي شود و اعضاي شورا برترين پيشنهادات خود را به مركز مطالعات ارسال كنند تا از بهترين ايده ها براي تغيير آئين نامه و جوايز استفاده كنيم.
در انتهاي بحث دكتر جهانشير به سوالات اعضاي شورا در خصوص جشنواره شهيد مطهري و فرايندهاي آموزشي پاسخ داد.
دكتر عليايي معاون آموزشي دانشكده توانبخشي، درخواست تاسيس و راه اندازي رشته كاردرماني در مقطع PhD را بيان كرد و گفت: براي بالا بردن توانمندي هاي افراد در مقطع دكتراي تخصصي رشته هاي مختلفي در نظر گرفتيم، اين رشته در وزارتخانه تصويب شده است و در بسياري از دانشگاه ها در حال اجراست. با توجه به نظرات اعضاي شورا به دليل عدم وجود شرايط لازم تاسيس و راه اندازي اين رشته امكان پذير نبود.
خبر و عكس: شبنم قضايي