صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه بازنگري فرآيند ثبت نام دستياران دانشكده پزشكي برگزار شد

جلسه بازنگري فرآيند ثبت نام دستياران دانشكده پزشكي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، جلسه بازنگري فرآيند ثبت نام دستياران دانشكده پزشكي با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي دانشگاه، دكتر لباف، معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي و كارشناسان دو معاونت با رويكرد بهبود فرآيند و كاهش زمان انجام كار ثبت نام دستياران در مرداد ماه سال 1399 در محل سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد.
در اين جلسه كه پس از يك جلسه كارشناسي در معاونت آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي برگزار شد، موضوعات حاصل از جلسه قبل با راهكار پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين جلسات تداوم داشته باشند.