صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه شوراي هماهنگي شوراي آموزش بين الملل (شهاب) برگزار شد

جلسه شوراي هماهنگي شوراي آموزش بين الملل (شهاب) برگزار شد به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، جلسه شوراي هماهنگي آموزش بين الملل (شهاب) 26 آبان 98 با حضور دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه، دكتر قاضي خوانساري  مدير امور تحصيلات تكميلي دانشگاه، دكتر غياثونديان مدير امور آموزشي دانشگاه، دكتر كردي معاون بين الملل دانشگاه و ديگر اعضاي جلسه در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد.
ساختار تشكيلات كالج بين الملل
در ابتداي جلسه دكتر ضيايي، معاون آموزشي پرديس بين الملل ساختار پيشنهادي و تغييرات جديد تشكيلات كالج بين الملل را ارائه كرد كه مقرر شد بر اساس نظرات ارائه شده در جلسه اصلاح گردد. اساسنامه اصلاحي پس از تاييد معاونين آموزشي و بين الملل دانشگاه جهت اجرايي سازي در مرحله بعد به تاييد هيات امناي دانشگاه خواهد رسيد.
استفاده از سماد استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه براي رقابت در بازار آزاد
دكتر سهراب پور ضمن معرفي دوره هاي آموزش آزاد (مستقل و بين رشته اي) و سامانه مركز آموزش آزاد "سماد" بيان اينكه سماد كاملاً هوشمند و مبتني بر بازار آزاد رقابت است گفت: سامانه سماد در دانشگاه كم نظير است و براي دوره هاي منجر به certificate كه در آن شهريه و ثبت نام انجام مي شود. همچنين در خصوص نحوه دريافت شهريه مصوبه هيات امنا گرفته شده و نرم افزار آماده است و بيش از پيش فيلدهاي جديد به آن اضافه خواهد شد.
دكتر امينيان، رئيس دانشكده پزشكي پرديس بين الملل ضمن خرسندي از سخنان دكتر سهراب پور بيان كرد: فكر خوب و نوآورانه اي است. متولي اين كار بايد معاون آموزشي باشد و مي بايست معاون بين الملل در اين كار متمركز شود.
همچنين دكتر سليماني، مدير مركز آموزشي مهارتي و حرفه اي و دفتر آموزش مداوم گفت: فرآيندهاي دوره مجازي را دانشكده مجازي انجام مي دهد و مي بايست تمامي كوريكولوم ها تجميع شود تا در صورت نياز معاون آموزشي از داشبورت مديريتي كوريكولوم هاي انجام شده مورد استفاده قرار بگيرد.
آموزش زبان هاي پيش نياز و مجازي سازي آن
دكتر ضيايي موضوع آموزش زبان پيش نياز و مجازي سازي آن را مطرح كرد و پيشنهاد آزمون سطح بندي داد. 
دكتر جعفريان ضمن اشاره به سطح بندي در كالج پيشنهاد داد: زبان هاي پيش نياز به صورت مجازي برگزار شود و در اين امر دانشكده مجازي بايد كمك كننده باشد.
دكتر سهراب پور ضمن تائيد پيشنهاد دكتر ضيائي و دكتر جعفريان گفت: با وجود تكنولوژي مجازي سازي آن امكان پذير مي باشد و پيش از ورود به علوم پايه نياز به نمره زبان مي باشد.
خبر: شبنم قضايي
عكس: بهنام برين