صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » انعقاد تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علامه طباطبائي

انعقاد تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علامه طباطبائي

1398/08/13


تفاهم نامه مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علامه طباطبايي، به منظور خدمات رساني بهتر به مراجعين، آشنايي دانشجويان با محيط واقعي ارائه خدمات اجتماعي در مراكز بهداشتي و درماني و ارتقا مهارت ها و صلاحيت حرفه اي همچنين استفاده دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي و مديريت خدمات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي از مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران، توليد محتواي علمي-آموزشي در زمينه مددكاري اجتماعي بيمارستاني، بهره برداري از ظرفيت هاي علمي-تخصصي و پژوهشي طرفين در زمينه هاي مورد توافق، تدوين برنامه مديريت خدمات اجتماعي مشترك به منظور هم افزايي و همكاري دو جانبه، مشاركت در برگزاري نشست ها، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي مورد نياز طرفين از تاريخ 98/8/1 منعقد شد.

خبر: شبنم قضايي