صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » اولين نشست بهبود كيفيت معاونت آموزشي برگزار شد

اولين نشست بهبود كيفيت معاونت آموزشي برگزار شد

1398/08/12

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، نشست مشترك مديران حوزه آموزش و  روساي ادارات شنبه 11 آبان 98 با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي، دكتر قاضي خوانساري، مدر امور تحصيلات تكميلي و دكتر اسكندري،مدير امور عمومي و روساي ادارت در سالن شوراي معاونت آموزشي تشكيل شد.
در ابتداي جلسه و پيش از دستور دكتر سهراب پور 
در ابتداي جلسه و پيش از دستور دكتر سهراب پور به بيان برخي مشكلات پيش روي حوزه آموزش دانشگاه پرداخت و با تاكيد بر اين نكته كه ما وام دار نام دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشوري هستيم و مي بايست اصالت دانشگاه را حفظ كرده و ساحت آن را از هر شائبه اي منزه نگاه داريم از همكاران حوزه آموزش خواستند بيش از پيش بر رعايت قانون و شرافت هاي انساني دقت نمايند. 
سپس خانم منتظرلطف، مسئول آمار و برنامه ريزي، ضمن تاكيد سخنان معاون آموزشي و تشكر از ادارات براي همكاري با ايشان در جمع آوري داده ها گفت: سعي من اين است كه با همكاري و تلاش ساير همكاران كارها به بهترين شكل ارائه شود تا در نهايت خروجي مد نظر سيستم حاصل شود.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين نكاتي كه مي بايست در نظر داشته باشيم تعهد به پيشرفت در كار و استفاده بهينه از زمان است و بدين منظور مي بايست بازبيني فرايندهاي ادارات با همكاري روساي واحدها به صورت جدي در دستور كار قرا ر گيرد تا پيشرفت مورد نظر تامين گردد. 
ايشان از روساي ادارات خواستند از آنجا كه الكترونيك شدن كارها، استفاده از سامانه ها و توليد داده از سامانه ها ابزاري كمك كننده به سرعت بخشيدن و بهبود كيفيت فرايندهاي جاري ادارات مي باشد  قبل از هر چيز فضاي سامانه هاي در اختيار خود را بررسي كرده و بر آن نظارت دقيق داشته باشند، اين توقع از معاونت آموزشي به عنوان قطب آموزشي دانشگاه وجود دارد كه ادارات ازوضعيت كل دانشجويان از نظر آموزشي و مالي مطلع باشند و در پايان يادآور شدند ادارات مي بايست مستند سازي فعاليت هاي خود را حتماً مد نظر داشته باشند. 
معاون آموزشي در ادامه صحبت هاي خانم منتظرلطف بيان كرد: مهمترين كار، اصلاح فرآيندها در جهت تسهيل و تسريع در انجام امور مي باشد در اين راستا ميتوان كارهاي غير ضروري را حذف نمود و به سمت كارهاي خلاقانه حركت نمود.
همچنين ايشان بر دقت و سرعت در فرايندها تاكيد نمود.
خانم كريمي، سرپرست دبيرخانه معاونت آموزشي، ضمن تشكر از تشكيل جلسه و راهكارهاي ارائه شده، پيشنهاد بازبيني روند ارجاع نامه هاي اداري را براي سرعت بخشيدن به پاسخگويي به مراجعه كنندگان و عدم  پيگيري حضوري ايشان را مطرح نمود.
خانم شهبازي، سرپرست حسابداري، گفت: براي رسيدن به اهداف پيش روي معاونت و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط ادارات لازم است پرسنل با آموزش هاي لازم به نيروهايي مناسب با عصر و زمان حاضر تبديل شوند و اين امر مستلزم شركت همكاران در دوره هاي آموزشي براي روزآمد كردن اطلاعات و دستيابي به دانش روز مي باشد.همچنين در خصوص مشكلات سخت افزاري و به روزرساني برنامه ها صحبت كرد و بر آموزش پرسنل و آنلاين بودن آنها تاكيد نمود.
در پايان مقرر شد جلسات بهبود كيفيت حوزه آموزش به صورت ماهانه برگزار گردد. و در اولين اقدام به عنوان خروجي جلسه مذكور سيستم  هاي ادارات بررسي و به روز رساني گردد.

خبر: شبنم قضايي
عكس: سميرا فرجي