صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » سومين نشست كارگروه تخصصي بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده برگزار شد

سومين نشست كارگروه تخصصي بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران: سومين نشست كارگروه تخصصي بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده در روز يكشنبه مورخ 28 مهر 98  به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر حميدرضا برادران به ارائه گزارشي از تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي ايران و تعداد دانشجويان پرديس بين الملل پرداخت و افتتاح اتاق همكاري ايران ايتاليا و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هاي بصره و كوفه را از فعاليت هاي اين دانشگاه برشمرد. وي همچنين ساير فعاليت هاي بين المللي اين دانشگاه را شرح داد.
دكتر مهدي مقتدايي نيز به بيان تاريخچه آموزشي شدن بخش پرديس بين الملل و چگونگي تفكيك آن از معاونت بين الملل پرداخت.
در ادامه اعضاي حاضر در جلسه به بررسي دستورالعمل پيشنهادي تشكيل كنسرسيوم بين المللي دانشگاه ها و موسسات آموزشي پژوهشي منطقه آمايشي 10 پرداختند.
گفتني است اين دستورالعمل به منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي علمي و پژوهشي و تجربه هاي موجود در زمينه روابط بين الملل و ايجاد هم افزايي در فعاليت هاي بين المللي دانشگاه ها و موسسات آموزشي پژوهشي منطقه 10 آمايشي كنسرسيوم دانشگاهي پيشنهاد  و در حال تدوين است.