صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » پنجمين كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاههاي نسل سوم به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد.

پنجمين كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاههاي نسل سوم به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران: پنجمين كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني با حضور نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي منطقه 10 آمايشي مورخ اول آبان ماه در سالن شورا ستاد مركزي دانشگاه ايران برگزار گرديد.
در ابتدا معاون آموزشي دانشگاه ضمن خير مقدم عنوان كرد: حركت به سمت دانشگاه نسل سوم به عنوان اولويت ما مي باشد.
دكتر مظاهري نژاد افزود: اميدوارم ميزبان خوبي باشيم و تعاملات سازنده اي ايجاد شود.
سپس مدير فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران در راستاي انتقال تجربيات، گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه حركت به سمت دانشگاه نسل سوم ارائه داد و بيان كرد: انتقال تجربيات از مناظر مختلف  ما را در مسير صحيح توسعه قرار مي دهد.
دكتر پورنيك اظهار داشت: تاريخچه حركت به سمت دانشگاه نسل سوم در دانشگاه ايران به سال 95 بر مي گردد.
وي گفت :  اقدامات خوبي در اين جهت  انجام گرفته است كه شامل موارد ذيل است: تعيين استراتژي ، ترسيم وظايف اصلي حوزه هاي مختلف، توسعه تفكر دانش محور ، ايجاد فرهنگ سازماني ، تعيين مدل راهبردي دانشگاه، طراحي معماري كارآفرينانه، برگزاري برنامه هاي آموزشي و رويدادهاي متناسب و قرارداد همكاري هاي  بين رشته اي .
دكتر پورنيك با اشاره به اجراي پروژه هلال فناوري دانشگاه ايران خاطر نشان كرد: رسالت اصلي ما در راستاي اثرگذاري و حل مشكلات ملي است.
وي افزود: هدفمان اين است كه دانشگاه پيشرو باشيم نه دنباله رو ، لذا سال 96 در دانشگاه ايران ، سال توسعه فرهنگ دانشگاه نسل سوم نام گرفت و در سال 98در نظر داريم زير ساختهاي فناورانه دانشگاه را توسعه بخشيم.
مدير مركز شتابدهنده دانشگاه از توسعه مراكز رشد و نوآوري، تغيير كاربري كتابخانه ملي دانشگاه به برج فناوري  و برگزاري هكتون توليد از تخريب به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال جاري خبر داد.
در ادامه دكتر پورعباسي ، مسئول كارگروه بسته دانشگاه نسل سوم وزارت بهداشت تصريح كرد: دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان دانشگاه پيشرو در مسير حركت به سمت دانشگاه نسل سوم است.
وي در خصوص وضعيت مناطق آمايشي با محوريت دانشگاههاي نسل سوم ، آمار مقايسه اي را ارائه داد و عنوان داشت : دانشگاههاي علوم پزشكي حاضر در منطقه 10 آمايشي از نظر ميزان فعاليت ، رويداد هاي توانمند سازي ، تعداد شركت هاي دانش بنيان وارائه پتنت در زمينه فناوري و حركت به سمت دانشگاه هاي هزاره سوم، حائز رتبه برتر هستند.
گفتني است اعضاي حاضر در زمينه حمايت صندوق هاي مالي ، پشتيباني بخش خصوصي از هسته هاي فناور،حل مشكلات حقوقي ، ارتباط و تعامل اعضاي هيئت علمي با صنعت  ، توجه به موضوع صنعت در ارائه پايان نامه ها بحث و تبادل نظر كردند.
در پايان ، بحث فرهنگ سازي ،تعيين اهداف براي ادامه مسير و مشخص كردن حوزه ها به عنوان دستورجلسه آتي اين كارگروه تعيين شد.
 تهيه خبر : رهنورد