صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه برنامه ريزي توليد محتواي الكترونيكي

جلسه برنامه ريزي توليد محتواي الكترونيكي

1398/07/24
گالري عكس

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، جلسه برنامه ريزي براي توليد محتواي الكترونيكي ‏چهارشنبه 24 مهر98 با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر غياثونديان، مدير آموزشي، ‏دكتر مرعشي، مدير آمار و فناور اطلاعات و سرپرست دانشكده مجازي و ساير اعضاي جلسه در سالن شوراي ‏معاونت آموزشي برگزار شد.‏
اين جلسه به منظور نحوه انعقاد قرارداد براي توليد محتواي الكترونيك و همچنين شفاف سازي در خصوص حق ‏مالكيت معنوي و مادي محتواهاي الكترونيك توليد شده، تشكيل شد.‏
در ابتداي جلسه معاون  آموزشي در خصوص مالكيت معنوي و مادي توليد محتواها گفت: مالكيت معنوي در ‏دانشكده پزشكي چندان مطرح نيست، در كنار حقوق معنوي بايد حقوق مادي لحاظ شود.‏
وي افزود: مجازي سازي حوزه آموزش در دانشگاه بايد توسعه پيدا كند يعني مجازي سازي آموزش يا توسعه ‏آموزش مجازي، همچنين ادامه داد: به دكتر سليماني در خصوص ‏CME‏ الكترونيكي ماموريتي داده شده است كه ‏بايد در اين مورد فعاليت كنند، كه با توجه به بررسي سرپرست حسابداري آموزش و تجربيات ديگر اعضا مشكلي ‏در مدل حقوقي و قانوني نخواهيم داشت، اميدوارم در ‏CME‏ حركتي در مسير مجازي انجام شود. بايد به عنوان ‏زير ساخت سندي استخراج شود كه سند حقوقي، مادي، معنوي و فني لحاظ شود. سپس در خصوص هزينه هاي ‏بالاي توليد محتواي الكترونيك و برون سپاري آن صحبت كرد و گفت بايد روي محتوا، ارزشيابي، مدل ‏ارزشيابي و سامانه سماد متمركز شد. ‏
دكتر سهراب پور ادامه داد: معاونت آموزشي بايد به عنوان رهبر امكاناتي را در اختيار دانشكده ها قرار داد و ‏موانع را برداشت.‏

دكتر جهانشير، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ضمن تاكيد بر فرهنگ سازي توليد محتواي ‏الكترونيك گفت: اگر تصميم بر مجازي سازي است اولويت بر فرهنگ سازي و گسترش آن است و مادياتي كه ‏از معنويت بوجود مي آيد مهم است و حقوق مادي بايد شفاف سازي شود.‏
همچنين دكتر سهراب پور افزود: اگر منفعت مادي به اندازه كافي ايجاد كنيم مساله معنوي حل خواهد شد.‏

دكتر غياثونديان ضمن تائيد سخنان دكتر جهانشير از توليد 2 درس محتواي الكترونيك در تابستان و استقبال ‏دانشجويان صحبت كرد.‏
دكتر سيما، مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده مجازي، توضيح داد: هدف ما تنها مجازي سازي نيست، موضوع ‏اصلي اين است كه اگر آموزشي براي افراد داريم بايد به درستي منتقل شود.‏
دكتر سليماني يادآور شد: حقوق مادي بسيار مهم است و اگر منفعت آموزش است بايد مسير هموار باشد.‏
دكتر مرعشي ضمن تائيد صحبت معاون آموزشي در خصوص برون سپاري توليد محتواي الكترونيك و مخالفت ‏خود با محاسبات مالي در اين موضوع گفت: مجازي سازي معادل توليد محتوا نيست و به اشتباه تكرار مي شود.‏
سپس خانم شهبازي نظر خود را در خصوص اين موضوع اعلام كرد و گفت: تجهيزات دانشكده مجازي با توجه ‏به بررسي هاي معاونت توسعه دانشگاه برآورد هزينه شده است، مجازي سازي بايد انجام شود و با توجه به ‏افزايش تكنولوژي در دنيا براي رسيدن به هدف و چشم اندازي كه براي دانشگاه بايد تعريف كنيم نياز به تهيه آئين ‏نامه مي باشد. ‏
وي افزود: با توجه به تجربياتي كه داريم گام بعدي بايد قوانين سخت تر شود و پيشنهاد داد تا محتوا براي ‏دانشجويان دانشگاه رايگان انجام شود.‏
در انتهاي جلسه به موضوع سامانه هاي نويد و سيپاد پرداختند كه بايد براي بررسي مشكلات موجود در اين 2 ‏سامانه تصميماتي گرفته شود.‏
خبر: شبنم قضايي
عكس: سميرا فرجي