صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » ديدار معاون آموزشي دانشگاه و رئيس شبكه هپاتيت ايران با رئيس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه

ديدار معاون آموزشي دانشگاه و رئيس شبكه هپاتيت ايران با رئيس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه


به گزارش معاونت آموزشي، دكتر سهراب پور رييس شبكه هپاتيت ايران، صبح  روز سه شنبه 23 مهرماه 1398 با دكتر محرز،  رييس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار دكتر محرز به بيان ديدگاه هاي خود براي فعاليت هرچه بهتر شبكه هپاتيت ايران پرداخت. وي ضرورت همدلي و هم افزايي نيروهاي فعال در عرصه هپاتيت كشور را يادآور شد و گفت: «در شرايطي كه مشكلات جدي بيماريهاي عفوني جامعه را تهديد مي كنند، همه وقت و انرژي صاحبنظران و فعالان اين عرصه بايد روي حل مشكل متمركز شود و از تقابل ها بايد به شدت پرهيز كرد.»
دكتر محرز به حذف روتيشن عفوني از دوره پزشكي عمومي مورد تصويب وزارتخانه ابراز نگراني كرد و گفت: «از 10 تهديد مهم سلامت جهاني، 8 مورد بيماري هاي عفوني هستند و لازم است پزشكان عمومي ما دانش و مهارت كافي درباره بيماري هاي عفوني را داشته باشند.»
وي از اين كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنان دانشجويان دوره پزشكي عمومي روتيشن بخش عفوني دارند ابراز خرسندي كرد و توصيه كرد اين ضرورت از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران به ساير دانشگاه ها و وزارت بهداشت منعكس شود.
دكتر محرز، مسوولان اداره مبارزه با بيماريهاي واگير وزارتخانه را افرادي متعهد و داراي دانش و تخصص بالا دانست و گفت: مركز تحقيقات ايدز در همراهي با بخش عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجموعه اي توانمند در عرصه آموزش، پژوهش و درمان سرپايي و بستري بيماران را در اختيار دارد و خوشبختانه زيرساخت بسيار خوب و مدرني هم براي رجيستري و پيگيري بيماران ايدز در 200 مركز كشور در هماهنگي با ما ايجاد شده كه مورد توجه مسئولان سلامت جهاني و از جمله مدير مبارزه با ايدز سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته و واقعا نمونه است.
دكتر سهراب پور در اين ديدار گزارش مختصري از فعاليت شبكه هپاتيت ايران در مسير حذف هپاتيت سي ارايه كرد.
وي استراتژي حذف نقطه اي (ميكرواليمينيشن) را كه براي حذف هپاتيت سي مورد توصيه WHO است تشريح كرد و گزارشي از پيشرفت بسيار خوب پروژه حذف هپاتيت سي در شهر رفسنجان ارايه كرد.
دكتر سهراب پور تاكيد كرد: رويكرد شبكه هپاتيت، جذب بودجه از محل خيرين محلي براي حذف بيماري هپاتيت سي است و خوشبختانه پايلوت اين كار در رفسنجان شروع شده و بسيار خوب جواب داده است.
وي ادامه داد: در شرايط موجود كشور، تكيه صرف بر بودجه هاي دولتي پاسخگوي هزينه بيماريابي و درمان هپاتيت سي نيست و جذب كمك نيكوكاران براي حذف بيماري در شهرها مي تواند جان تازه اي به فعاليت هاي حذف بيماري در كشور ببخشد.
وي كانون اصلي هپاتيت سي كشور را (1) زندانها و (2) بيماران دچار عفونت همزمان HIV/HCV دانست و گفت: شبكه هپاتيت ايران فعاليت خود را در مسير بيماريابي و درمان هپاتيت سي در اين دو گروه هدف متمركز كرده است.
دكتر محرز با استقبال از كمك شبكه هپاتيت به درمان بيمارن HIV دچار عفونت همزمان با HCV گفت: بين 30 تا 40 درصد بيماران اچ آي وي كشور، همزمان به هپاتيت سي هم آلوده هستند. داده هاي اين بيماران در سيستم رجيستري يكپارچه كشور ثبت است و همكاران ما در كشور به راحتي به اين بيماران دسترسي دارند. كافيست تامين بودجه براي درمان اين بيماران صورت گيرد و در اين صورت جمع كثيري از اين بيماران مي توانند درمان و پايش شوند.
در پايان اين جلسه، مقرر شد ارتباط دو سويه ميان شبكه هپاتيت ايران و مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تقويت شود و از تجربه ارزشمند بيماريابي و درمان بيماران HIV مثبت در زندانها و مراكز MMT و DIC كشور براي بيماريابي و درمان هپاتيت سي هم استفاده شود.