صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار شد

دهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار شد

1398/07/20


گالري تصاوير
به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه،
 جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه روز شنبه 20 مهر98 در سالن شوراي معاونت آموزشي، با حضور دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي، دكتر قاضي خوانساري مدير امور تحصيلات تكميلي و معاونين دانشكده­ ها برگزار شد.

در ابتداي جلسه دكتر ساعدي، معاون آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي، در خصوص شيوه نامه نظام جامع ارزيابي فراگيران تخصصي و فوق تخصصي گفت: دستورالعمل در دفتر توسعه بازبيني شده است و قبل از شروع واحد بايد assessment را در اختيار دستياران قرار داد كه هرساله از طرف وزارت خانه ابلاغ مي­شود و اين انطباق با قوانين دانشكده و اضافه كردن آن جزو فرآيند اجرايي، ارزيابي دانشكده قرار دارد و همچنين از گروه­ ها خواسته شده كه مجموع دستورالعمل­ هايي كه در دانشگاه و وزارت خانه است را در نظر داشته باشند و قابليت­ هاي دستياران و بازخوردها مورد توجه قرار گيرد و قرار است بازنگري شيوه نامه ارزيابي دستياران هر 2 سال يكبار صورت بگيرد و دوباره ارزيايي شود، همچنين نتايج آزمون­ ها را به عنوان آزمون درون بخشي در اختيار دستياران قرار دهند. در مجموع شيوه نامه ارزيابي اين مقطع تابع قوانين و دستورالعمل وزارت است و امكان تغيير در آن بسيار محدود است.

وي افزود: اهميت موضوع اين است كه بر اساس جدول زمان بندي باشد و از سوي دانشكده اعلام شود و نظارت و رسيدگي به اعتراضات, رسيدگي به تخلفات دانشجويان را مطابق دستورالعمل هاي وزارت در اين بحث جزو وظايفشان اعلام كرد.

در اين خصوص اعضاي جلسه نيز سوالات خود را مطرح كردند و دكتر ساعدي به سوالات پاسخ داد.

در ادامه دكتر نباتچيان، معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي, مشكلات كارآموزان رشته علوم آزمايشگاهي و طرح خصوصي سازي آزمايشگاه­ هاي بيمارستان­ هاي دانشگاه را مطرح كرد و از معاونت آموزشي درخواست كرد تا در زمان واگذاري از دانشكده هاي ذينفع نظرخواهي شود.

سپس دكتر غياثونديان ضمن اشاره به جلسه نحوه محاسبه حق التدريس در سامانه سيپاد، توضيحاتي را در اين خصوص ارائه كرد.

معاون آموزشي بين الملل دانشگاه، در خصوص برگزاري پيش نياز 2 به صورت مجازي، درخواستي را مطرح كرد و اعضاي جلسه نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كردند و قرار شد تا 2 نيمسال به صورت آزمايشي، مجازي انجام شود. همچنين شيوه نامه پبشنهادي اجراي برنامه­ هاي مشترك بين الملل در دانشگاه مطرح و با انجام اصلاحاتي، كليات آن مصوب شد.

در انتها موارد شورا طبق دستور جلسه مطرح و تصميم گيري شد.

 خبر: شبنم قضايي
عكس: بهنام برين