صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » سومين نشست بررسي وضعيت حمايتي دانشجويان دانشگاه با حضور معاون آموزشي دانشگاه، معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع و معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه برگزار شد

سومين نشست بررسي وضعيت حمايتي دانشجويان دانشگاه با حضور معاون آموزشي دانشگاه، معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع و معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، اين نشست به دعوت معاونت آموزشي دانشگاه، روز سه شنبه 16 مهرماه به منظور بررسي و ارائه راهكارهاي حمايتي دانشجويان با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر بيگلر، معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، دكتر حلب چي، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، دكتر قاضي خوانساري، مدير امور تحصيلات تكميلي دانشگاه، دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي دانشگاه، دكتر پاسالار، رئيس مركز رشد استعداد درخشان، دكتر رحيمي نژاد، رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويان، دكتر عكاظي، معاون آموزشي پزشكي عمومي، دكتر سيادت، معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي، دكتر نوري زاده، معاون مركز رشد استعدادهاي درخشان، مهندس اميني، رئيس دفتر معاونت توسعه و دكتر خوشنوا، مدير امور هنري و فوق برنامه و دانشگاه برگزار شد. 
در ابتدا دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه با اشاره به وضعيت و شرايط روحي و رواني حاكم بر دانشگاه ها اعلام كرد توجه به مسائل و مشكلات دانشجويان و اعضاي هيات علمي بسيار مهم و اساسي مي باشد و انجام هر نوع فعاليت حمايتي دانشجويان در نهايت رشد و تعالي مسائل آموزشي و تربيتي آن ها را در برخواهد داشت. ايشان همچنين بيان نمودند كه اين دانشگاه پتانسيل و ظرفيت هاي لازم را دارد و بايد اعضا و اساتيد در كنار يكديگر جمع شوند و ايده ها و طرح هاي خود را به برنامه هاي علمياتي تبديل نمايند.  
در ادامه دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي دانشگاه و دكتر عكاظي، معاون آموزشي پزشكي عمومي گزارشي از طراحي مدل ساختار حمايتي دانشجويان را ارائه و بيان كرد اين مدل، ساختار هر گونه انتظار از مركز حمايتي دانشجويان را تعيين مي نمايد و سطوح مختلف دانشگاه و دانشكده ها را در بر خواهد گرفت.همچنين دكتر عكاظي، گزارشي از اقدامات صورت گرفته جهت استفاده دانشجويان از فضاي دانشكده پزشكي را بيان و اعلام كرد ساختارها و نقشه فضا طراحي شده و منتظر تائيد مسائل مالي آن هستيم تا اجرا شود.
در ادامه دكتر بيگلر، معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، گفت: در دانشگاه دانشجويان را تنها به سمت برنامه هاي آموزشي سوق داده ايم و آنها براي ورود به جامعه و درگير شدن با مسائل جامعه تربيت نشده اند. لذا دانشجويان را بايد در مسير كمك به امور رفاهي  و فعاليت هايي كه در ارتباط با جامعه مي باشد، هدايت نمائيم و تيم هاي دانشجويي وارد كار شوند و در آخر هم از كمك هاي مادي و معنوي دانشگاه بهره مند شوند.
دكتر پاسالار، رئيس مركز رشد استعداد درخشان درخصوص برنامه هاي شروع سال تحصيلي در دانشكده ها، گزارشي ارائه كرد.همچنين ايشان اشاره كرد دانشكده پزشكي بهترين و منظم ترين برنامه شروع سال تحصيلي را داشت و اين برنامه ها با حضور دانشجويان به همراه والدينشان و اعضاي محترم هيات علمي دانشكده به خوبي انجام شده است .  
دكتر حلب چي، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه درخصوص برنامه هاي شروع سال تحصيلي دانشجويان گفت: اين برنامه ها در سال هاي قبل با مديريت و از طرف معاونت دانشجويي فرهنگي صورت مي گرفت و الان در دانشكده ها به طور پراكنده و با برنامه هاي متفاوت انجام مي شود. پيشنهاد مي گردد برنامه هاي خوب و مفيدي كه در ديگر دانشكده ها اجرا مي شود، به اطلاع ساير دانشكده ها رسانده شود .
 مهندس اميني، رئيس دفتر معاونت توسعه دانشگاه ، توضيحات مختصري درخصوص مذاكره با شهرداري تهران درخصوص استفاده بهينه از كارت دانشجويي براي خدمات شهري بيان كرد و گفت: مشاركت نمايندگان دانشجويان در مذاكره با شهرداري و ساير نهادها مي تواند كمك بزرگي به دريافت خدمات به نفع آنان باشد.
سپس دكتر سهراب پور ضمن قدرداني از پيشنهادات و نقطه نظرات مفيد و با ارزش ارائه شده، موارد مطرح شده را به شرح ذيل جمع بندي كرد:
در مدل ساختار حمايتي دانشجويان به دليل اينكه چند معاونت درگير اين مدل هستند نياز به تشكيلات مي باشد و سلسله مراتب آن بايد طي شود .وي با تاكيد بر بازخورد از پايين به بالا اعلام كرد كه سرعت بخشيدن جريان اطلاعات و تصميم گيري در لحظه بسيار مهم مي باشد.
استفاده از ظرفيت هاي دانشجويان و به كارگيري آنها در انجام امور رفاهي و رفع مسائل و مشكلات 
مطالعه موردي و استفاده از تجربيات دانشگاه هاي ديگر كشور ها علي الخصوص كشورهايي كه با شرايط ما مشابهت دارند.
به كارگيري دانشجويان سال بالايي جهت مشاوره و راهنمايي دانشجويان سال پاييني 
ساخت و ساز و ايجاد فضاهاي زيبا و دلنشين جهت دانشجويان 
تشكيل تيم مطالعاتي علمي و پژوهشي با دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه يا خبرگان بيرون دانشگاه
تشكيل تيم جهت احصاء نيازهاي اساسي دانشجويي و برقراري و حفظ ارتباط دايمي با آنها
تشكيل تيم  هماهنگي بين معاونت ها و تيم پشتيباني  
در برنامه هاي شروع سال تحصيلي به دانشجويان غير از دكتراي حرفه اي از لحاظ روحي و رواني  توجه بيشتري شود و از ظرفيت دانشجويان سال بالايي براي هدايت دانشجويان جديد استفاده شود. 
دانشكده ها تجارب موفق درخصوص برنامه هاي شروع سال تحصيلي در دانشكده خود را در شوراي آموزشي دانشگاه بيان نمايند.
توجه به مركز مشاوره دانشگاه  از لحاظ نيروي انساني و جذب نيروي متخصص
توسعه كار دانشجويي
استاندارد سازي و ساخت و ساز فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي در اولويت قرار دارد و بهتر است اطلاع رساني وسيعي از گزارش اقدامات صورت گرفته در زمينه مسائل رفاهي دانشجويان در سايت دانشگاه قرار گيرد.  
در پايان دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه گفت: در راستاي اهداف بررسي وضعيت حمايتي دانشجويان، تشكلهاي دانشجويي نقش مهمي دارند و بايد از انرژي و استعداد آنها نيز استفاده شود. وي ضمن جمع بندي مباحث مطرح شده دو دستور جلسه مربوط به كارت دانشجويي و توسعه كار دانشجويي را به جلسه آتي موكول كرد و همچنين مقرر شد بحث چارت سازماني مركز مشاوره دانشگاه و به كارگيري نيروي متخصص در آن مركز در دستور جلسه آتي قرار گيرد. 
خبر: رويا جلوداري
عكس: سميرا فرجي