صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده در سال 98 برگزار شد

پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده در سال 98 برگزار شد


گالري تصاوير
به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي 10 در سال 1398، روز يكشنبه مورخ 14 مهر ماه سال 98 در سالن شوراي  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل شد.
اين نشست به منظور بحث و شفاف سازي پيرامون اقدامات محور بسترسازي براي كمال و تعالي رشته هاي نوين، ارائه گزارش تدوين سند توانمنديهاي اعضاي هيات علمي در منطقه آمايشي ده و ابلاغ اهداف سند سياستي پاسخگويي اجتماعي مرتبط با بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي توسط نماينده كارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور منطقه با حضور نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه برگزار شد.
در ابتداي جلسه مطابق با دستور جلسه دكتر رام پيشه، نماينده كارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور منطقه درخصوص سند سياستي پاسخگويي اجتماعي، اهداف و موارد مداخله اي مربوط به بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي در منطقه توضيحاتي بيان نمودند.
در ادامه دكتر شكوه، دبير كارگروه تخصصي بسته در منطقه درخصوص شفاف سازي پيرامون اقدامات محور بسترسازي براي كمال و تعالي رشته هاي نوين به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دكتر عليزاده، مسئول واحد توانمندسازي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به تشريح و توضيح سند جامع توانمندسازي اساتيد را كه در دانشگاه تدوين و جهت اجرا ابلاغ شده است پرداختند و به سوالات اعضا درخصوص سند پاسخ دادند.
 سپس هريك از اعضا درخصوص نقش و جايگاه اين كارگروه در اجرايي سازي هر يك از اقدامات محورهاي مربوط به اين بسته به بحث و تبادل نظر پرداختند .
در پايان مقرر شد كه بحث و تبادل نظر درخصوص تقويت رشد متوازن و همه جانبه دانشجويان در دستور كار جلسه آتي كارگروه (در اواخر آبان ماه) قرار گيرد و هر يك از اعضا پيشنهادات خود را درخصوص رشد همه جانبه دانشجويان بيان نمايند.همچنين مقرر شد كه دانشگاه ها و موسسات نماينده دانشجويي خود را براي تشكيل كميته استعداد درخشان منطقه معرفي نمايند.
عكس: بهنام برين
خبر: رويا جلوداري