صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » چهارمين جلسه كارگروه تخصصي بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي در منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد

چهارمين جلسه كارگروه تخصصي بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي در منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد


گالري تصاوير
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، چهارمين جلسه كارگروه تخصصي بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي در كلان منطقه ده روز چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشكي تهران با حضور اعضاي محترم كارگروه تشكيل شد.
در ابتداي جلسه دكتر صديق معروفي، دبير كارگروه تخصصي بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي منطقه گزارشي از اقدامات كارگروه در راستاي تدوين پرسشنامه، شيوه نامه و چك ليست برگرفته از شيوه نامه را بيان و اعلام نمودند كه جهت به نتيجه رسيدن و اجراي آنها نياز به تائيد و حمايت وزارت متبوع مي باشد.
سپس مطابق با دستور جلسه دكتر حسين نژاد، متولي بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گزارش برنامه پايه  تربيت مدرس دوره هاي آمادگي براي ارزيابي صلاحيت باليني ( حرفه اي) را ارائه و توضيحاتي درخصوص مراحل انجام، اهداف، روش اجرا و ارزشيابي برنامه را بيان نمودند.
در ادامه هريك از اعضا توضيحاتي درخصوص اقدامات صورت گرفته در دانشگاه خود در راستاي ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي بيان نمودند.
درپايان مقرر گرديد كه درخصوص نهايي نمودن چك ليست ارزشيابي وضعيت نظام ارزشيابي فراگيران دانشگاه ها طي با هماهنگي دبيرخانه موارد به وزارت متبوع طي يك نامه اعلام تا بتوان از آن طريق تائيد و اعتبارات لازم را كسب نمود.همچنين مقرر شد جلسه آتي در سازمان انتقال خون تشكيل شود.
خبر: جلوداري
عكس: برين