صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه ماموريت ويژه توسعه دانش طب سالمندي برگزار شد

جلسه ماموريت ويژه توسعه دانش طب سالمندي برگزار شد


گالري تصاوير
به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، جلسه ماموريت ويژه توسعه دانش طب سالمندي به دانشگاه علوم پزشكي تهران روز دوشنبه 8 مهر 98 با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر اعتصام، مدير گروه آموزشي طب سالمندي، دكتر گوهري مقدم، دبير هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته طب سالمندان، دكتر وهابي، معاون آموزشي گروه آموزشي طب سالمندان و دكتر هاشمي، معاون پژوهشي گروه آموزشي طب سالمندان و اعضاي هيات علمي گروه آموزشي طب سالمندان در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد.
در ابتداي جلسه دكتر قنبري مقدمه اي از واسپاري طب سالمندي در سال 94 به دانشگاه علوم پزشكي تهران و برنامه هاي آينده ارائه و طب سالمندي را نياز جامعه دانست.
سپس دكتر رئيسي و دكتر محمودي آماري از طب سالمندي از گذشته تا كنون به جلسه ارائه دادند و در ادامه دكتر سهراب پور، از برنامه طب سالمندي در بيمارستان ضيائيان خبر داد و گفت: دانش طب سالمندي در دنيا و براي كشور بسيار حائز اهميت و يك مبحث مهم و انساني است.
سپس اعضاي جلسه نظرات و پيشنهادات خود را در زمينه طول دوره ارائه دادند، همچنين دكتر هاشمي در خصوص مبحث تغذيه و ناديده گرفتن آن براي سالمندان توضيحاتي را ارائه كرد و مقرر شد كارگروه طب سالمندي و جلسات متعددي تشكيل و پيشنهادات و نظرات به وزارت بهداشت ارسال شود.
در پايان جلسه دكتر سهراب پور در خصوص اهدافي براي ادامه دادن و تجديد بقاي تخصص طب سالمندي صحبت و گفت: اين موضوع نياز به تفكر بيشتر مي باشد و گفتمان طب سالمندي را به  Undergraduate منتقل كنيم و همچنين بايد به فكر برنامه هاي پودماني باشيم.
خبر:شبنم قضايي
عكس:سميرا فرجي