صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه شوراي هماهنگي آموزش بين الملل دانشگاه برگزار شد

جلسه شوراي هماهنگي آموزش بين الملل دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزش دانشگاه، جلسه شوراي هماهنگي آموزش بين الملل دانشگاه روز يكشنبه 7 مهر 98 با حضور دكتر سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي دانشگاه، دكتر قاضي خوانساري، مدير امور تحصيلات تكميلي دانشگاه، دكتر كردي معاون بين الملل دانشگاه، مدير امور بين الملل و رئيس دانشكده پزشكي پرديس بين الملل در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد.
در اين جلسه ابتدا دكتر ضيايي در خصوص راه اندازي دفتر حمايت از exchange دانشجو توضيحات كلي را ارائه كرد.سپس دكتر سهراب پور ضمن ابراز خرسندي در خصوص راه¬اندازي اين طرح گفت اين كار باعث افزايش اعتماد به نفس دانشجو مي شود و استانداردها را به ما نزديك مي كند، همچنين پيشنهاد تصويب موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه را داد.
در ادامه دكتر قاضي خوانساري پيشنهاد چاره انديشي در خصوص دانشجويان پسر كه مشكل سربازي دارند را داد. همچنين در ادامه دكتر ضيايي بيان كرد: پيش بيني¬هاي لازم در خصوص ارائه مدرك مشترك، دوگانه و تك مدركي آموزش مشترك به دانشجو انجام شده است.
در پايان، حاضران در جلسه با كليات موافقت كردند و مقرر شد باتوجه به آئين  نامه هاي تدوين شده پس از جلسه با دكتر نكوفر، دكتر غياثونديان و دكتر قاضي خوانساري، در شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و تصويب شود.
خبر: شبنم قضايي
عكس:سميرا فرجي