صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه در سال 98 برگزار شد

دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه در سال 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اين نشست با حضور دكتر پارساپور، متولي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه - دكتر پارسا، دبير كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه - دكتر سالاري، مسئول ستادي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي و اعضاء كارگروه تخصصي اين بسته در سه شنبه 26 شهريور ماه  1398 از ساعت 8 تا 10 در مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه  به منظور ارائه گزارش از وضعيت ارائه درس اخلاق در گروه هاي آموزشي دانشكده ها توسط نمايندگان محترم دانشكده ها، تشكيل شد.
در ابتداي نشست مطابق با دستور جلسه نمايندگان دانشكده هاي پزشكي، فناوريهاي نوين، طب ايراني، علوم تغذيه، مجازي، داروسازي، پيراپزشكي و پرستاري و مامايي گزارشي از وضعيت ارائه درس اخلاق در دانشكده خود را بيان نمودند و درخصوص نحوه ارائه درس اخلاق و سرفصل هاي دروس ارائه شده  در گروه هاي آموزشي مربوطه توضيحاتي بيان نمودند.
در ادامه هر يك از اعضاء كارگروه تخصصي بسته، ديدگاه ها و نظرات خود را  در خصوص نحوه ارائه درس اخلاق پزشكي در دانشكده ها بيان نمودند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دكتر سالاري، مسئول ستادي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي در خصوص كوريكولوم ها اعلام نمودند كه در دانشكده ها به دليل اينكه كوريكولوم مصوب وجود ندارد يا اختياري بودن درس اخلاق و يا به دليل اينكه عناوين سر فصل ها مناسب نمي باشد درس اخلاق به خوبي ارائه نمي شود و اين نياز احساس مي شود كه بايد به طور جدي بازنگري كوريكولوم ها انجام شود و در اين زمينه از دانشكده ها هم كمك گرفته شود.همچنين دانشكده ها مي توانند از گروه اخلاق كمك بگيرند تا برنامه مدون  آموزشي براي هر رشته داشته باشيم.
دكتر پارساپور، متولي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه بيان نمودند كه دانشجويان مقطع PhD بايد به مباحث اخلاق در پژوهش تسلط داشته باشند و براي تحقق اين امر با گذراندن يك الي دو واحد درس اخلاق الزامات آموزشي و توقع اخلاق به دانشجو منتقل نمي شود بلكه بايد با برگزاري جلسات مختلف در قالب كارگاه ها اين فرصت را در محيط هاي مختلف دانشگاه در دوره هاي مختلف متناسب با نياز هاي آنها ايجاد شود.
 دكتر شمسي گوشكي، دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش بيان نمودند مدرسيني كه در حوزه اخلاق در دانشگاه تدريس مي نمايند در كنار يكديگر جمع شوند و با تشكيل جلسات منظم به بحث و تبادل نظر درخصوص كيس هاي مختلف اخلاقي بپردازند تا به يك يكپارچگي در حوزه هاي مختلف اخلاق برسيم.ايشان ضمن تاكيد بر بحث اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار در دوره postgraduate، به اين نكته اشاره نمودند كه در حوزه اخلاق پزشكي آموزش هاي فني بايد جايگزين آموزش هايي بر پايه نصيحت و توصيعه گردد.
سپس دكتر پارسا، دبير كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي دانشگاه ضمن جمع بندي مباحث مطرح شده اهم مواردي كه اعلام شد را به شرح ذيل بيان نمودند و مقرر شد جلسات كارگروه به منظور پيگيري و به نتيجه رسيدن موارد مطرح شده و اهداف مربوط به بسته به طور منظم برگزار شود.
•    مدرسيني كه در دانشكده ها در حوزه اخلاق تدريس مي نمايند به گروه اخلاق پزشكي بپيوندند و كميته اي متشكل از مدرسين اخلاق تشكيل گردد.
•    بحث توانمندي مدرسين در حوزه اخلاق و ملزم و اجباري بودن يادگيري مباحث پايه و اساسي اخلاق جهت اساتيد
•    اصلاح كوريكولوم ها در بلند مدت
•    برگزاري كارگاه هاي اخلاق در پژوهش جهت دانشجويان و اجباري بودن آنها قبل از دفاع از پايان نامه
•    كمك گرفتن از مدرسين گروه اخلاق جهت تدريس در دانشكده ها
در پايان مقرر گرديد كه هر يك از نمايندگان گزارش وضعيت ارائه درس اخلاق به همراه سرفصل هايي كه در دانشكده خود تدريس مي شود را به صورت كتبي به دبيرخانه گزارش نمايند و همچنين در اين گزارش رشته هايي كه نياز به ارائه درس اخلاق و يا نياز به مدرس اخلاق دارند را اعلام نمايند.
 
  
عكس: كريمي
خبر :رويا جلوداري