صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » پيش نشست تنظيم تفاهم نامه همكاري آموزشي با دانشگاه علامه طباطبايي

پيش نشست تنظيم تفاهم نامه همكاري آموزشي با دانشگاه علامه طباطبايي

پيش نشست تنظيم تفاهم نامه همكاري آموزشي با دانشگاه علامه طباطبايي جلسه اي با حضور نمايندگان و مدير گروه مددكاري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي با مدير آموزش دانشگاه و رئيس مركز مشاوره دانشگاه 12 شهريور 1398 تشكيل شد.
در اين جلسه پيش نويس تفاهم نامه همكاري هاي في ما بين دو دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و برخي موارد به به بندها و ماده هاي تفاهم نامه اضافه شد. مقرر شد پس از بازبيني و اعمال نظرات تا هفته آينده پس از امضاي طرفين نهايي شده و براي سال تحصيلي جديد مورد بهره برداري قرار گيرد.
خبر: شبنم قضايي