صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه اجرايي سازي آئين نامه استاد مشاور 12 شهريور 98

جلسه اجرايي سازي آئين نامه استاد مشاور 12 شهريور 98

جلسه اي با حضور مدير امور آموزشي دانشگاه و رئيس مركز مشاوره دانشجويان با معاونين محترم آموزشي و مسئولين اساتيد مشاور تحصيلي دانشكده ها پيرامون اجراي آئين نامه جديد ابلاغي استاد مشاور توسط معاونت آموزشي وزارت در 12 شهريور 1398 و در سالن شوراي معاونت آموزشي تشكيل شد. اهم مسائل مطرح شده به شرح ذيل است:
مروري بر تجربه و سابقه استاد مشاور در دانشكده هاي مختلف و تحليل نقاط ضعف و قوت آن توسط دانشكده هاي مختلف ارائه شد و ضمن تائيد لزوم فعال سازي بيش از پيش بحث استاد مشاور در دانشگاه مقرر شد بخش ساختار و فرآيند آئين نامه  با شيوه اي جديد و رفع موانع ديده شده باز آرايي شده و در قالب شيوه نامه اجرايي، پيش نويسي تهيه شده و پس از اجماع دانشكده ها و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه در همه دانشكده ها اجرايي شود. در اين جلسه بر لزوم استفاده از بستر سيپاد براي هر چه بهتر اجرا شدن آئين نامه استاد مشاور تاكيد شد و مقرر شد بررسي هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.
عكس: سميرا فرجي