صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دومين نشست بررسي وضعيت حمايتي دانشجويان دانشگاه در سال 98 برگزار شد

دومين نشست بررسي وضعيت حمايتي دانشجويان دانشگاه در سال 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، اين نشست با حضور دكتر حلب چي، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه - مهندس اميني، نماينده دكتر بيگلر- دكتر پاسالار، رئيس مركز رشد استعداد درخشان- دكتر رحيمي نژاد، رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويان- دكتر غياثونديان، مدير امور آموزشي دانشگاه- دكتر عكاظي، معاون آموزشي پزشكي عمومي و دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي دانشگاه در روز يك شنبه 10 شهريور ماه 98 از ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار شد. اين جلسه به منظور برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بيشتر با معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، جهت بررسي و ارائه راهكارهاي حمايتي دانشجويان دانشگاه تشكيل شد.
در اين نشست با عنايت به اين نكته كه مشكلات روحي و رواني و مسائل رفاهي دانشجويان ارتباط مستقيمي با مسائل آموزشي آنها دارد و حل اين مشكلات و مسائل در مسير رشد و تعالي دانشجويان بايد مورد توجه قرار گيرد، هريك از اعضاء نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود را درخصوص راهكارها و سيستمهايي كه از طريق آن بتوان دانشجويان را حمايت كرد بيان نمودند.در اين نشست مباحث مطرح شده در حول دو محور متمركز شد: 1- ايجاد ساختار و يا سازمان حمايتي مشاوره اي در دانشگاه در سه سطح و 2-ايجاد فضاي دانشجويي مناسب و جذاب براي فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي دانشجويي و همچنين بيان شد كه از دبير شوراي صنفي دانشجويان در اين جلسات دعوت شود.
در پايان دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي دانشگاه مباحث مطرح شده را جمع بندي نمودند و مقرر شد گزارش موارد قيد شده به شرح ذيل در دستور كار جلسه آتي قرار گيرد.همچنين مقرر شد كه طي يك نامه از دانشكده ها خواسته شود كه برنامه هاي تدوين شده خود را جهت دانشجويان جديدالورود اعلام نمايند.
•    طراحي مدل ساختار حمايتي دانشجويان كه شامل هسته اصلي و بدنه ي دوم و سوم مي باشد.
•    پيگيري استفاده از فضاي دانشكده پزشكي براي فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي دانشجويي
•    برنامه ريزي درخصوص برنامه هاي شروع سال تحصيلي و استقبال از دانشجويان جديد الورود
•    نيازسنجي از دانشجويان و كانون هاي دانشجويي در راستاي راهكار هاي حمايتي
•    استفاده بهينه از كارت دانشجويي و تخصيص اعتبار به كارت ها در راستاي راهكارهاي حمايتي دانشجويان
•    توسعه كار دانشجويي و استفاده از از ظرفيت دانشجويان در حوزه هاي مختلف
خبر: رويا جلوداري
عكس: بهنام برين