صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه افتتاحيه دومين دور از اعتباربخشي آموزشي بيمارستانهاي دانشگاه برگزار شد

جلسه افتتاحيه دومين دور از اعتباربخشي آموزشي بيمارستانهاي دانشگاه برگزار شد

1398/06/04

گالري تصاوير


جلسه افتتاحيه دومين دور از اعتباربخشي آموزشي بيمارستانهاي دانشگاه، روز شنبه مورخ دوم شهريور با حضور ارزيابان كشوري، مسوولان آموزشي دانشگاه، روسا و معاونين آموزشي بيمارستانها در سالن حكيم ساختمان ستاد از ساعت 9:30 تا 10:10 برگزار شد.
در ابتداي جلسه، دكتر جهانشير، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، ضمن خيرمقدم، از حضور تيم ارزياب و همكاران دانشگاهي عليرغم تداخل اين جلسه با برنامه هاي ويژه ورود دستياران جديدالورود، تشكر و قدرداني كرد. 
ايشان عنوان كرد: اين جلسه معارفه معمولا در اول هر دور اعتباربخشي انجام مي شود كه به نوعي شروع رسمي آن اعتباربخشي خواهد بود. در دور اول اعتباربخشي، در سه روز كاري همه بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارزيابي و نتايجش اعلام شد. متعاقب آن، بازخوردهائي را به همكارانمان در وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشكي ايران منتقل كرديم كه خوشبختانه بسياري از آنها لحاظ شدند.
مدير مركز مطالعات ضمن اشاره به اين نكته كه ممكن است شروع هر كار تازه، با ايرادهايي همراه باشد ادامه داد: همه ما واقفيم كه ممكن است نواقصي وجود داشته باشد ولي منافعي كه اين برنامه اعتباربخشي داشته به نظرم كم نبوده است. 
در ادامه دكتر آل بويه سرپرست تيم ارزياب ضمن تبريك روز پزشك، اظهار داشتند: در اين دور ارزيابي، طي دو روز يازده بيمارستان مورد بررسي قرار مي گيرند. 
ايشان در ادامه در خصوص استانداردهاي اعتباربخشي توضيح دادند كه تاكنون اين استانداردها چندين بار مورد بازنگري قرار گرفته و خيلي از سنجه هاي كاملا ضروري به ضروري و توسعه ايي تبديل شده اند. دكتر آل بويه هدف از اعتباربخشي را سيستماتيك كردن فرايندهاي آموزشي با هدف شخص محور نبودن آنها توصيف كرده و افزودند: اصلاح اين فرايندها در دانشگاههاي بزرگ مي تواند زمينه ساز اصلاحات در دانشگاههاي كوچكتر هم بشود.
در انتها پس از معرفي تيم ارزيابان و اعلام برنامه بازديد از بيمارستانها، جلسه پايان يافته و بازديد رسمي از بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه توسط ارزيابان كشوري آغاز شد. 
شايان ذكر است بازديد از بيمارستانها در روزهاي دوم و سوم شهريور ماه انجام شد.