صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » بازديد تيم اعزامي معاونت آموزشي دانشگاه و همراهان از پرديس بين الملل شعبه كيش شانزدهم مرداد ماه جهت برگزاري آزمون الكترونيك علوم پايه و پيش كارورزي شهريور 1398 در جزيره كيش

بازديد تيم اعزامي معاونت آموزشي دانشگاه و همراهان از پرديس بين الملل شعبه كيش شانزدهم مرداد ماه جهت برگزاري آزمون الكترونيك علوم پايه و پيش كارورزي شهريور 1398 در جزيره كيش


گالري تصاوير

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، به درخواست معاونت بين الملل دانشگاه مبني بر راه اندازي مركز آزمون الكترونيك تيمي متشكل از حوزه آموزش، فناوري اطلاعات و حراست دانشگاه تشكيل و در چهارشنبه 16 مرداد ماه به جزيره كيش جهت بررسي فضا، زيرساختها و امكانات پرديس عزيمت نمود. 
در اين بازديد دكتر هومان حسين نژاد (رئيس مركز آزمونهاي دانشگاه) دكتر سيدابراهيم اسكندري (مدير امور عمومي حوزه معاونت آموزشي) مهندس علي نعلبران (سرپرست مركز جامع آزمون الكترونيك دانشگاه) آزاده اشتياقي (كارشناس مسئول اداره آزمونها) مهندس رامين محبي (نماينده مركز فناوري اطلاعات دانشگاه) و مهندس رضا يزدان يار (نماينده IT حراست دانشگاه) حضور داشتند. 
در اين بازديد ابتدا دكتر عباسي (مسئول پرديس بين الملل دانشگاه) گزارشي از وضعيت دانشجويان در كيش ارائه كرده و از همكاران واحد آموزش و فناوري اطلاعات پرديس خواستند كه هر كدام گزارش وضعيت موجود را در راستاي برگزاري آزمون الكترونيك ارائه دهند. 
سپس بازديدي از محلهاي مورد نظر پرديس جهت راه اندازي مركز آزمون الكترونيك به عمل آمد و هريك از اعضاي تيم بازديد بر اساس استانداردهاي حيطه كاري خود به بررسي وضع موجود پرداختند.
در ادامه جلسه ارائه بازخورد تيم بازديد تشكيل گرديد و هريك از حاضرين در جلسه بر اساس مشاهدات به ارائه نظرات خود پرداخته و نيازهاي پرديس را جهت راه اندازي مركز آزمون بر اساس استانداردهاي موجود به ويژه شاخص هاي ابلاغي مركز سنجش آموزش پزشكي براي مراكز آزمون الكترونيك به اطلاع مسئول پرديس كه در جلسه حضور داشتند رساندند. 
در پايان مقرر گرديد گزارش تيم بازديد به معاونت آموزشي جهت ابلاغ به معاونت بين الملل ارسال گردد و در صورت تامين شاخص ها و لحاظ استانداردهاي لازم آزمون علوم پايه پزشكي شهريور ماه دانشجويان خارجي پرديس به صورت الكترونيك در كيش برگزار گردد. 
عكس و خبر: آزاده اشتياقي