صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » تكريم رئيس مركز زبان دانشگاه توسط معاون آموزشي دانشگاه

تكريم رئيس مركز زبان دانشگاه توسط معاون آموزشي دانشگاه

دكتر اميرعلي سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه از زحمات محمدجعفر كندي، عضو هيأت علمي دانشگاه قدرداني نمودند:

رشد و پيشرفت دانشگاه علوم پزشكي تهران مرهون تلاش جمعي اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان عزيز و كارشناسان دلسوزي است كه با بهره گيري از توان علمي و ظرفيت هاي فردي خود زمينه تعالي اين نهاد علمي كه به حق نماد آموزش عالي در حوزه علوم پزشكي كشور نام گرفته است را فراهم نموده اند. در اين ميان نقش و جايگاه مديران ارشد در جهت دهي و انسجام بخشي به اين حركت پرشتاب نقشي ماندگار و تاثيرگذار است.
بدينوسيله از پويايي و دلسوزي جنابعالي در عرصه هاي آموزش و همكاري ارزشمند شما در دوره تصدي رياست مركز زبان صميمانه سپاسگزاري مي نمايم. اميدوارم دانشگاه در آينده نيز از تجربيات ارزشمند جنابعالي در امر آموزش بهره مند گردد. سلامت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.