صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » ششمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شنبه 29 تير 98 برگزار شد

ششمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شنبه 29 تير 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، ششمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه  شنبه 29 تير 98 با حضور دكتر امير علي سهراب پور معاون آموزشي، دكتر شهرزاد غياثونديان مدير آموزشي و دكتر محمود قاضي خوانساري مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين آموزشي دانشكده ها برگزار شد
در اين جلسه گزارشي از وضعيت دانشكده دندانپزشكي توسط خانم دكتر سيادت در خصوص بي انگيزه بودن اعضاي هيات علمي در مشاركت و پذيرش مسئوليت در حوزه آموزشي به دليل حجم كار زياد و نداشتن جاذبه كافي اين حوزه و دوم مسئله پيامدهاي ارزشيابي استاد و نبود ضمانت اجرايي كافي عليرغم زمان بر بودن و صرف وقت و انرژي زياد براي به انجام رساندن آنها در دانشكده عنوان شد. سپس اعضاي محترم شورا نظرات و پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه نمودند مقرر شد با توجه به اهميت موضوع دو راهكار شفاف سازي و باز تعريف وظايف اعضاي هيات علمي job Description و نيز ارتقاء بحث دانش پژوهي آموزشي به عنوان راهكارها و منابع ايجاد انگيزه در دستور كار بررسي بيشتر معاونت آموزشي و حوزههاي مرتبط قرارگيرد، ارائه شد.
همچنين دراين جلسه دكتر وطن آرا مدير تحصيلات تكميلي دانشكده داروسازي در خصوص لزوم افزودن بر مهارتهاي ضروري دانشجويان اين دانشگاه در طول دوره تحصيل مطالبي را عنوان نموند مبني بر تدوين سند توانمند سازي دانشجويان را پيشنهاد داد.
سپس اعضاي شورا تاكيد كردن كه در كوتاه مدت دانشكده ها ميتوانند از زير سيستم لاگ بوك الكترونيكي كه تعداد قابل توجهي زير فعاليت از آن تعريف شده و امكان افزودن هر نوع فعاليت ديگر هم در آن وجود دارد استفاده نمايند و از بستر مر كز مهارتها و آموزش آزاد براي پيشنهاد هر نوع دوره مهارتي جديد نيزميتوانند استفاده نمايند و از ظرفيت ارائه واحد درس كار آفريني كه در حال حاضر در برخي كوريكولومهاي رشته ها به صورت مصوب وجود دارد نيز استفاده شود.
1- در ادامه دستوالعمل جامع پايان نامه هاي مقطع دكتري تخصصي PhD  بررسي و كليات آن مصوب شد.
2- اصلاحيه شيوه نامه پايان نامه محصول محور دانشكده بهداشت مصوب شد.
در ادامه ساير موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح شد.
خبر: زينب حسيني
عكس: سميرا فرجي