صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دومين جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه سه شنبه 25تير 98 در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد

دومين جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه سه شنبه 25تير 98 در سالن شوراي معاونت آموزشي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، اين جلسه با حضور آقاي دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه، آقاي دكتر قاضي خوانساري مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه، خانم دكتر رحيمي نژاد رئيس مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه و آقاي دكتر عرب استاد گروه آموزشي علوم مديريت و اقتصاد بهداشت دانشكده بهداشت سه شنبه 25 تير ماه 1398 تشكيل شد.
تمامي موارد كميسيون مطابق دستور جلسه مطرح شد.