صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » دكتر سهراب پور: برترين هاي ايران و جهان براي حضور در هفتمين نشست مجمع جهاني سلامت گردهم مي آيند

دكتر سهراب پور: برترين هاي ايران و جهان براي حضور در هفتمين نشست مجمع جهاني سلامت گردهم مي آيند

1398/01/26


دكتر اميرعلي سهراب پور، معاون آموزشي دانشگاه و سرگروه پانل آموزش پزشكي در هفتمين نشست مجمع جهاني سلامت گفت: حيطه آموزش علوم پزشكي و سلامت همواره يكي از اجزاي نشست هاي مجمع جهاني سلامت بوده است و برنامه ريزي هاي ارتقاي سلامت در سطوح مختلف، پس از بحث هاي نظري و برنامه ريزي هاي مختلف، در گرو آموزش سازمان يافته است. 
وي افزود: دنياي در حال تغييري كه در آن زيست مي كنيم، چالش هاي زيادي را پيش روي سلامت انسان گذاشته است و استفاده از ابزارهاي نوين و موثر آموزش همگاني و نيز تربيت حرفه مندان حوزه سلامت نيازمند طرح در اجلاس مجمع جهاني سلامت است.
ادامه خبر: