صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » سومين نشست رؤسا و معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي مستقر در كلان منطقه آمايشي 10 با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت وبينار برگزار گرديد.

سومين نشست رؤسا و معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي مستقر در كلان منطقه آمايشي 10 با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت وبينار برگزار گرديد.

1397/12/22
گالري تصاوير
سومين نشست مشترك رؤسا و معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه 10 با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 97، روز شنبه‌ 18 اسفند ماه از ساعت 12:30 تا 14:30 به صورت مجازي برگزار شد. اين نشست به منظور ارائه گزارش اقدامات دانشگاههاي منطقه ده در رابطه با بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي تشكيل گرديد.
در ابتداي نشست آقاي دكتر كريمي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس شوراي كلان منطقه ده از مشاركت و همكاري دانشگاه ها و موسسات مستقر در كلان منطقه ده با دبيرخانه كلان منطقه تقدير نمودند.
در ادامه گزارش عملكرد دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي كلان منطقه ده ارائه شد و سپس هريك از دانشگاه ها و موسسات با هماهنگي دبيرخانه به ارائه گزارش اقدامات منطقه اي مربوط به بسته هاي تحول و نوآوري و ماموريت هاي ويژه پرداختند.
درپايان نشست آقاي دكتر لاريجاني معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در منطقه آمايشي ده خواستارتلاش بيشتر در جهت ارائه الگوهاي ملي و پياده سازي برنامه هاي تحول و نوآوري توسط كلان منطقه ده شد و از تلاشهاي صورت گرفته در دبيرخانه منطقه ده تقدير نمودند.  
عكس: محمد حسين رضايي
خبر: رويا جلوداري