صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » ششمين روز از مجموعه كارگاه هاي آشنايي با سامانه جديد شعاع

ششمين روز از مجموعه كارگاه هاي آشنايي با سامانه جديد شعاع

1397/11/23

ششمين روز از مجموعه كارگاه هاي آشنايي با سامانه جديد شعاع با حضور تاييدكنندگان مراكز تحقيقاتي، مركز زبان، مركز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشكي و ادمين هاي مربوطه امروز سه شنبه 23 بهمن ماه برگزار شد.