صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » با حضور رئيس دانشگاه، برگزيدگان بيستمين جشنواره ابن‌سينا داوري نهايي شدند

با حضور رئيس دانشگاه، برگزيدگان بيستمين جشنواره ابن‌سينا داوري نهايي شدند

1397/10/18

در اين نشست كه روز دوشنبه 17 دي 97 در سالن شوراي دانشگاه تشكيل شد، دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه با اشاره به كاهش تعداد حيطه‌هاي آموزشي گفت: امسال 37  داوطلب از دانشكده‌هاي مختلف در بخش آموزش شركت كردند كه پس از بررسي‌هاي انجام‌شده در كميته تخصصي، منتخبين در  دو حيطه آموزشگر برتر و جايزه تلاش در عرصه توسعه آموزش علوم پزشكي به هيئت داوران نهايي معرفي شدند.
 دكتر جهانشير مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه نيز به تشريح معيارهاي اين بخش و معرفي منتخبين در دو محور آموزش پرداخت كه با رأي هيئت داوران برگزيدگان اين بخش نهايي شدند.
ادامه خبر