صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1397/10/11

گالري تصاوير
شانزدهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در سال  1397 در هشتم دي ماه با حضور مدير آموزش، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار گرديد.
پيش از دستور:
- اعلام شد آئين نامه جديد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به دانشكده‌ها ارجاع شده است كه لازم است به مندرجات آن به ويژه در بخش ظرفيت اساتيد در راهنمايي پايان نامه مورد توجه قرار گيرد. اجراي اين آئين نامه از ورودي‌هاي 98-97 مي‌باشد.
- ضوابط و شرايط اعضاي هيات ممتحنه و اعضاي بورد رشته‌ها اعلام شده است كه لازم است توسط دانشكده مورد ملاحظه قرار گيرد، در اين برنامه اعطاي اختيار به كلان منطقه‌ها مد نظر بوده است، ولي لازم است روي معرفي فرد مناسب براي عضويت در بورد رشته‌ها در هر كلان منطقه مورد بررسي و توجه قرار گيرد، مقرر گرديد آئين نامه‌هاي مربوطه به دانشكده‌ها ارسال گردد.
- اعلام شد آئين نامه‌اي پس از چند ماه پيگيري تصويب و ابلاغ شده است كه خاص دانشجويان بين الملل PhD استاد محور است و طول دوره 4 الي 5 سال است، با تعداد واحد 10-8 واحد كه با نظر استاد با طول دوره كوتاه تر است.
1. شيوه نامه ارزيابي دانشجويان تغذيه و رژيم شناسي مطرح و با انجام اصلاحاتي به تصويب رسيد.
2. بازنگري سند جامع توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي و شيوه نامه اجرايي سياست هاي توسعه نيروي انساني حوزه آموزش پزشكي مطرح و مصوب گرديد.
موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.

عكس: محمد حسين رضايي