صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » با حضور رييس دانشگاه فرآيندهاي برتر دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري داوري نهايي شد

با حضور رييس دانشگاه فرآيندهاي برتر دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري داوري نهايي شد

1397/10/08


جشنواره شهيد مطهري به‌منظور ترويج نوآوري، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد ارتقا آموزش هرساله برگزار مي‌شود.
در نشست هيات داوران نهايي جشنواره كه بعدازظهر چهارشنبه 5 دي 97 در سالن شوراي دانشگاه تشكيل شد، ابتدا دكتر جهانشير مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش، به معرفي شش حيطه تخصصي جشنواره پرداخت و گفت: تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، طراحي و توليد محصولات آموزشي، ارزشيابي آموزشي، مديريت و رهبري آموزش، يادگيري الكترونيك و ياددهي و يادگيري شش حيطه تخصصي جشنواره است.
دكتر جهانشير با اشاره به نحوه بررسي فرآيندها گفت: فعاليت‌هاي خارج از حوزه آموزش، فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش سلامت عمومي، فرآيندي كه در دوره‌هاي گذشته به‌عنوان فرايند كشوري شناسايي و موردتقدير قرارگرفته، طرح‌هايي كه صرفاً ماهيت نظريه‌پردازي دارند ازجمله مواردي هستند كه منجر به رد سريع فرآيندها در اولين مرحله داوري شده‌اند.
ادامه خبر