صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1397/08/15
گالري تصاوير
سيزدهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ دوازدهم آبان ماه 1397 با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مديران آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده‌ها تشكيل گرديد.
معاونين محترم دانشكده‌ها مشكلات و پيشنهاداتي را در خصوص موارد ذيل مطرح نمودند كه مقرر گرديد مورد پيگيري قرار گيرد:
• در خصوص چارگون كه در برخي مواقع فايل متن باز نمي‌شود، يا نامه بدون متن تنها با عنوان و امضا ارسال مي‌شود. كار اضافي و كليك اضافي در ورژن eo5  بسيار وجود دارد كه نياز به رفع و اصلاح دارد. سيپاد در بيشتر مواقع log out مي‌شود. مقرر شد موارد به مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه منعكس گردد.
• مصوبه ثبت نمرات كار آموزي و كارورزي بصورت ماهانه، از آبان ماه اجرايي مي‌شود.
• قرار شد فرآيند اعلام ميهماني دانشجو به دانشگاه مبدا به دانشكده‌ها اعلام شود.
• نحوه محاسبه شهريه ميهماني به دانشكده‌ها ارسال شود.
• قرار شد بازه هاي آخر هر ماه براي ثبت نمرات مقطع تكميلي از ابتداي روز كاري شروع و تا آخر روز دوم ادامه يابد. 
- درخواست تاسيس و راه اندازي رشته كارآفريني به صورت تركيبي (مجازي /حضوري) در مقطع كارشناسي ارشد (برنامه مصوب دارد) مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
- نسخه ويرايش شده "شيوه نامه اجرايي ارزش گذاري دستاوردهاي پايان نامه هاي محصول محور دانشكده داروسازي"  مطرح و مقرر گرديد تا آخر آبان ماه هر دو دانشكده داروسازي و فناوري‌هاي نوين گزارشي از روند كار ارسال نمايند. اين گزارش ها در كارگروه تخصصي معاونت آموزشي به سرپرستي آقاي دكتر قاضي خوانساري مورد بررسي قرار خواهد گرفت و محدوديت ‌ها و پيشنهاد براي اصلاحات لازم احصاء خواهد شد. مقرر شد اين كارگروه در آذر ماه گزارشي جهت طرح در شوراي دانشگاه آماده نمايد. علاوه بر اين مقرر شد ساير دانشكده‌ها با الگو گيري از كار دو دانشكده اشاره شده پيش نويس شيوه نامه دانشكده خود را تدوين نمايند.
باقي موارد مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.
عكس: محمد حسين رضايي