صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » نشست مشترك مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و مسئولان آموزش دانشكده دندانپزشكي

نشست مشترك مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و مسئولان آموزش دانشكده دندانپزشكي

1397/08/15

به گزارش واحد روابط عمومي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، در اين جلسه كه در تاريخ 14 آبان ماه 1397 با دعوت دانشكده دندانپزشكي و براي همفكري در مورد برنامه هاي دفتر توسعه دانشكده برگزار شد، دكتر ركن رييس دانشكده دندانپزشكي، همراه با دكتر سيادت معاون آموزشي، دكتر تنكابني مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده و دكتر جهانشير،  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه شركت داشتند.
ادامه خبر