صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري جلسه معارفه با ارزيابان اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها

برگزاري جلسه معارفه با ارزيابان اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها

1397/08/15

گالري تصاوير
با عنايت به آغاز دور دوم اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها، جلسه معارفه ارزيابان منتخب كشوري با حضور معاون آموزشي دانشگاه، روسا و معاونين آموزشي سه بيمارستان اميراعلم، امام خميني (ره) و شريعتي و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در روز يكشنبه مورخ 13 آبان ماه در سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد. در اين نشست، مسوولين آموزشي و ارزيابان، ضمن بيان ديدگاههاي خود در خصوص مقوله اعتباربخشي، بر لزوم تبادل تجربيات و بهره مندي از راهكارهاي بيمارستانهاي دانشگاهي براي رفع نقاط ضعف و ارتقا كيفيت آموزشي در مراكز آموزشي- درماني تاكيد كردند. در پايان، ارزيابان ضمن تشريح برنامه خود، به منظور بازديد ميداني و بررسي مستندات سنجه ­هاي اعتباربخشي، عازم مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)  شدند.