صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » تقدير از جناب آقاي دكتر گتميري در زمان تصدي پست مديريت مركز آموزش مهارتي و حرفه اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

تقدير از جناب آقاي دكتر گتميري در زمان تصدي پست مديريت مركز آموزش مهارتي و حرفه اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

1397/04/16
جناب آقاي دكتر سيد منصور گتميري 
دانشيار محترم دانشگاه 
سلام عليكم
رشد و پيشرفت دانشگاه علوم پزشكي تهران مرهون تلاش جمعي اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان عزيز و كارشناسان دلسوزي است كه با بهره‌گيري از توان علمي و ظرفيت‌هاي فردي خود زمينه تعالي اين نهاد علمي كه به حق نماد آموزش عالي در حوزه علوم پزشكي كشور نام گرفته است را فراهم نموده‌اند. در اين ميان نقش و جايگاه مديران ارشد در جهت دهي و انسجام بخشي به اين حركت پر شتاب نقشي ماندگار و تاثيرگذار است. 
بدينوسيله از پويايي و دلسوزي جنابعالي در عرصه‌هاي آموزش و همكاري ارزشمند شما در دوره تصدي مديريت مركز آموزش مهارتي و حرفه‌اي و دبيري دفتر آموزش مداوم دانشگاه صميمانه سپاسگزاري مي‌نمايم. اميدوارم دانشگاه در آينده نيز از تجربيات ارزشمند جنابعالي در اداره امور بهره‌مند گردد. سلامت و توفيق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. دكتر امير علي سهراب پور                       
معاون آموزشي دانشگاه