صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » ابلاغ سركار خانم دكتر فاطمه سليماني به عنوان مدير مركز آموزش مهارتي و حرفه‌اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

ابلاغ سركار خانم دكتر فاطمه سليماني به عنوان مدير مركز آموزش مهارتي و حرفه‌اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

1397/04/16
سركار خانم دكتر فاطمه سليماني
عضو محترم هيات علمي گروه آموزشي اقتصاد و مديريت داروي  دانشكده داروسازي
با سلام و احترام؛
با توجه به سوابق آموزشي و اجرايي سركارعالي، به موجب اين ابلاغ با حفظ وظايف آموزشي به سمت مدير مركز آموزش مهارتي و حرفه‌اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه منصوب مي شويد تا با هماهنگي و برنامه‌ريزي در تحقق اهداف زير تلاش نماييد: 
شركت در جلسات شوراي آموزش دانشگاه
گسترش كمي و كيفي دورههاي آموزشي منجر به گواهينامه
فعال سازي مركز آموزش مهارتي و حرفه‌اي دانشگاه
توجه به اولويتهاي آموزشي در تدوين برنامه‌هاي مهارتي/حرفه‌اي و آموزش مداوم 
توسعه برنامه‌هاي آموزش مداوم اينترنتي 
ارتقاي خدمات آنلاين دفتر آموزش مداوم 
برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌ها‌‌‌ي آموزشي منجر به گواهينامه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي
توسعه مشاركت حاميان خارج از دانشگاه در برنامه‌هاي مهارتي/حرفه‌اي و آموزش مداوم 
اميد است با اتكاي به خداوند متعال و استفاده از ظرفيت و تجارب همكاران محترم عضو هيات علمي و توانمندي‌هاي علمي ارزنده خويش و همكاران دفتر آموزش مداوم دانشگاه در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.


   دكتر امير علي سهراب پور                               
 معاون آموزشي دانشگاه