صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » بازديد معاون آموزشي دانشگاه از مركز آموزشي درماني ضيائيان

بازديد معاون آموزشي دانشگاه از مركز آموزشي درماني ضيائيان

1397/04/10
به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني ضيائيان، دكترسهراب پور معاون آموزشي دانشگاه به همراه دكتر جهانشير، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه روز شنبه 9 تير ماه 97  از اين بيمارستان ديدن كردند.
در ابتداي اين بازديد طي نشستي در سالن كنفرانس مركز دكتر زنده دل گزارشي از وضعيت اعضاي هيات علمي، فراگيران، امكانات و زيرساخت هاي آموزشي، برنامه هاي نوين آموزش، فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش و معاونت پژوهشي بيمارستان  ارائه كرد.
ادامه خبر