صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري پنجمين جلسه كميته مشورتي حوزه معاونت آموزشي

برگزاري پنجمين جلسه كميته مشورتي حوزه معاونت آموزشي

1396/12/16

گالري تصاوير
آخرين جلسه كميته مشورتي معاونت آموزشي در سال 96 برگزار شد.
صبح روز چهارشنبه 16 اسفند ماه پنجمين و آخرين جلسه كميته مشورتي معاونت آموزشي دانشگاه به منظور بررسي نتايج نظرسنجي چالش هاي پايان نامه ها برگزار شد. 
در اين جلسه كه با حضور حداكثر اعضا برگزار شد نتايج به دست آمده از اين پيمايش كه به صورت الكترونيك و در كانال معاونت آموزشي صورت گرفته بود ارائه و چالش هاي مطرح شده از سوي فراگيران، دانش آموختگان و اعضاي هيات علمي بررسي گرديد و راهكارهاي علمي و اجرايي از سوي اعضا جهت رفع موانع، تسهيل امور پيشنهاد گرديد.
دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه ضمن قدرداني از استقبال و همكاري دانشگاهيان در انجام اين نظرسنجي اعلام كرد در نظرسنجي انجام شده 61 عضو هيات علمي، 302 فراگير مشغول به تحصيل و 59 دانش آموخته دانشگاه شركت كرده اند و اميدواريم با آگاهي از چالش هاي مطرح شده از سوي اين عزيزان گام هاي موثري در حد توان اين معاونت در رفع آنها برداريم. 
اين جلسه كه از ساعت 7 صبح شروع شده بود در ساعت 9 به پايان رسيد و مقرر شد راهكارهاي مطرح شده جمع بندي و آن دسته از پيشنهادات كه قابليت اجرايي خواهند داشت در جلسه بعد كه در فرودين ماه سال 97 برگزار خواهد شد تصويب و جهت اجرا ابلاغ شوند. 

عكس: محمدحسين رضايي
خبر: آزاده اشتياقي