صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/10/24
گالري تصاوير
پانزدهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ شانزدهم دي ماه 1396 با حضور معاون محترم آموزش، مدير آموزش، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار گرديد.
پيش از دستور: در خصوص دانشجويان مازاد شهريه پرداز كه علي الحساب پرداخت نموده‌اند برابر دستورالعمل جديد ابلاغ خواهد شد.
مقرر گرديد پرداخت اول هزينه پروپوزال با توجه به نظر حسابداري دانشگاه به همان رويه 40، 40، 20 انجام گيرد و ليكن فواصل دو پرداخت اول بر حسب نياز و درخواست استاد راهنما به حداقل زمان 2 هفته تقليل يابد.
1. گزارش فعاليت‌هاي انجام شده دانشكده‌ها در خصوص اجرايي سازي آيين نامه آموزش تركيبي ابلاغي توسط معاونين محترم آموزشي ارائه گرديد كه تا اين مرحله از تلاش دانشكده‌ها براي ورود به مجازي سازي قابل تقدير است و دكتر مرعشي معاون محترم مجازي سازي دانشكده مجازي نيز در مورد لزوم رعايت برخي الزامات در سطح دانشگاه و وزارت متبوع و نياز به تعامل دو سويه براي عملياتي شدن اجراي آئين نامه تاكيد داشتند. مقرر شد تا اطلاع ثانويه دكتر مرعشي به جلسات شوراي آموزشي دعوت شوند تا در نيم ساعت ابتداي هر جلسه به فراخور موضوعات مورد نياز در بستر مجازي سازي بحثي را آماده كرده و ارائه نمايند.
- همچنين مقرر گرديد مجدداً برنامه‌هاي عملياتي مجازي سازي دانشكده‌ها با تركيب جديد مديريتي دانشكده‌ها مورد بازبيني قرار گرفته و جهت قرار گرفتن در دستور كار شوراي آموزشي دانشگاه ارسال گردد.
باقي موارد مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.