صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري سومين جلسه كار گروه مشورتي دانشگاه نسل سوم

برگزاري سومين جلسه كار گروه مشورتي دانشگاه نسل سوم

1396/10/20

سومين جلسه هم انديشي صاحب نظران در زمينه بررسي و تحليل راهكارهاي اجرايي در تحقق اهداف بسته حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم در حيطه آموزش در تاريخ نوزدهم دي ماه 1396 از ساعت 7 الي 8:45 صبح با حضور مدعوين در محل سالن اجتماعات حوزه معاونت آموزشي دانشگاه برگزار گرديد. در آغاز آقاي دكتر اميرعلي سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه ضمن خير مقدم و تشكر از حضور ميهمانان در اين نشست دستور كار جلسه سوم را با دعوت از آقاي دكتر سيد فرشاد علامه در خصوص طرح عملي و كاربردي حركت به سوي دانشگاه نسل سوم در علوم باليني آغاز نمودند. جلسه طبق دستور تا ساعت 8:45  ادامه يافت.
عكس: محمدحسين رضايي