صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/10/09
چهاردهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ دوم دي ماه 1396 با حضور معاون محترم آموزش، مدير آموزش، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار گرديد.
پيشنهادات دانشكده‌ها در خصوص حداقل امتياز در سيستم شعاع مطرح و سرپرست مركز امور هيات علمي در خصوص كف امتيازات و فرآيند آن توضيحاتي ارائه نمودند، اعضاي شورا سوالاتي را مطرح و به آنها پاسخ داده شد و مقرر شد هر گونه ابهام يا سوالي از سوي دانشكده‌ها در خصوص حداقل امتياز در سيستم شعاع با خانم دكتر شكوهي نژاد تبادل نظر داشته باشند.
باقي موارد مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.

عكس: محمدحسين رضايي