صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري آزمون الكترونيك ملي دانش آموختگان دندان پزشكي خارج از كشور

برگزاري آزمون الكترونيك ملي دانش آموختگان دندان پزشكي خارج از كشور

1396/10/02
آزمون الكترونيك ملي دانش آموختگان دندان پزشكي خارج از كشور در روز پنجشنبه مورخ 96/09/30 در دو نوبت صبح و عصر در محل مركز آزمون هاي مركز طبي كودكان برگزار شد.