صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص شايعاتي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور

اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص شايعاتي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور

1396/06/11

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در اطلاعيه‌اي تأكيد كرد پذيرش دانشجو در اين دانشگاه صرفاً از طريق قبولي در آزمون ورودي و طبق ضوابط و مقررات مصوب كشوري انجام مي‌پذيرد.
ادامه خبر