صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » ابقاء حكم آقاي محمد جعفر كندي در سمت سرپرست مركز زبان دانشگاه

ابقاء حكم آقاي محمد جعفر كندي در سمت سرپرست مركز زبان دانشگاه

1396/05/29
دكتر جليلي معاون آموزشي دانشگاه طي حكمي  آقاي محمد جعفر كندي را در سمت سرپرست مركز زبان دانشگاه براي يك سال ديگر ابقاء نمودند.
متن حكم به شرح ذيل مي باشد:

جناب آقاي محمدجعفر كندي 
عضو محترم هيات علمي دانشگاه 
با سلام و احترام؛ 
نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ در سمت سرپرست مركز زبان دانشگاه براي يك سال ديگر ابقاء مي گرديد تا با استعانت از درگاه خداوند متعال و به كارگيري دانش و تجربه ارزشمند در مدت مسئوليت خود با برنامه ريزي دقيق و پيگيري امور مربوطه به مركز و در اهداف دانشگاه گام برداريد. توفيق جنابعالي را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 

                                                                                                                          دكتر محمد جليلي
                                                                                                                     معاون آموزشي دانشگاه