صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري دومين جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه

برگزاري دومين جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه

1396/05/02


گالري تصاوير 
دومين جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه مورخ بيست و هفتم تير ماه 1396 با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدير آموزش و مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و اعضاي كميسيون برگزار گرديد.
تمامي موارد مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.

عكس: محمدحسين رضايي