صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » هشتاد و يكمين نشست شوراي بورس دانشگاه برگزار شد

هشتاد و يكمين نشست شوراي بورس دانشگاه برگزار شد

1396/04/31

به گزارش روابط عمومي معاونت بين‌الملل، در اين جلسه كه چهارشنبه 28 تير در ستاد مركزي دانشگاه برپا شد، در آغاز، هفت درخواست مأموريت آموزشي داخل كشور، شش درخواست فرصت مطالعاتي خارج از كشور و يك درخواست مأموريت آموزشي خارج از كشور مطرح شد.
اعضاي شوراي بورس دانشگاه پس از انجام بررسي‌هاي لازم با 12 درخواست موافقت كردند.
در ادامه، ارائه درخواست مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي به معاونت بين‌الملل دانشگاه، حداقل سه ماه قبل از تاريخ شروع دوره جهت طرح در شوراي بورس دانشگاه مورد تأكيد قرار گرفت.