صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » بازديد سرزده دكتر جليلي و دكتر محقق دو عضو هيئت رئيسه دانشگاه از مركز طبي كودكان

بازديد سرزده دكتر جليلي و دكتر محقق دو عضو هيئت رئيسه دانشگاه از مركز طبي كودكان

1396/04/31

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اين بازديد از ساعت 19 روز سه‌شنبه 27 تير 96 با حضور دكتر محقق، مشاور رئيس دانشگاه در امور دانشجويي و فرهنگي، دكتر جليلي، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر عباسي مدير نظارت و اعتباربخشي معاونت درمان دانشگاه و با همراهي سوپروايزر اورژانس، با بازديد از ترياژ اورژانس و بررسي روند پذيرش بيماران آغاز شد.
سپس گروه بازديد با حضور در اتاق C.P.R، امكانات و تجهيزات اين بخش را موردبررسي قرار داده و سپس با حضور در اتاق معاينه، به بررسي وضعيت موجود و گفتگو با دستياران حاضر پرداختند.