صفحات خاص » پيوندهاي مفيد » اطلاعات قبل 'فاقد عنوان'


 

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17 ارديبهشت ماه 1387 كميسيون اجتماعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29 ارديبهشت 1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاح و تأييد آن مجمع در تاريخ 8 مهرماه 1390 به رياست محترم جمهور ابلاغ گرديد.


قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد