صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيارتكميلي تخصصي (فلوشيپ) دندانپزشكي سال تحصيلي 99-1398

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيارتكميلي تخصصي (فلوشيپ) دندانپزشكي سال تحصيلي 99-1398

1398/08/11
باسلام و آرزوي توفيق الهي 
پذيرفته شدگان محترم مقتضي است از تاريخ  14 آبان ماه 1398  لغايت 21 آبان ماه 1398 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نا‌مي زير با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و  شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشاني سايت ثبت نامي‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew  مراجعه و نسبت به ا‌سكن مدارك زير و ثبت نام اينترنتي اقدام فرمايند. لازم به ذكر است بازه زماني ثبت نام تمديد نخواهد شد و عدم ثبت نام در بازه زماني تعيين شده به منزله انصراف تلقي خواهد شد.
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي: 
1-اسكن  شناسنامه (تمام صفحات) كارت ملي و عكس (3*4 (عكس 3*4 با فرمت JPEG  وحجم كمترازKB 50))
2- اسكن  گواهي مبني بر داشتن دانشنامه تخصصي(بورد)
3-اسكن گواهي دال بر اتمام تعهدات قانوني
4-اسكن نامه محل استخدام مبني بر موافقت بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل ازسوي بالاترين مقام سازمان مربوطه (لازم به ذكر است مستخدمين رسمي وپيماني ملزم به اسكن مدرك فوق مي باشند)
5- اسكن كارت پايان يا معافيت ازخدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
6-اسكن حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه در استخدام رسمي،پيماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو... مي باشند.
7- تصوير پروانه دائم 
8- پرداخت شهريه به صورت اينترنتي از طريق سايت ثبت نامي